[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Avda. Diagonal, 442 3º 2º 08037 Barcelona; 93 238 62 00   |   Ronda Maiols, 1 08192 Sant Quirze del Valles; 93 721 15 63

Alta d'empresa

Presentació dels documents necessaris
per donar d'alta a la empredsa a la
Seguretat Social, així com l'expedició del
Llibre de Visites.

Confecció de contractes

Preparació i presentació de loscontratos de
els treballadors davant el I.N.E.M.

Confecció de parts d'altes - baixes - variacions

Confecció i presentació dels informes de
altes / baixes / variacions dels treballadors
davant la Seguretat Social, mitjançant sistema R.E.D.

  
Assessorament continu sobre tots els beneficis als quals el client pugui tenir dret en l'àmbit laboral i les possibilitats d'aprofitar la normativa laboral, per rendibilitzar i evitar despeses innecessàries a la societat.
  
 Assessorament Laboral
Confecció de nòmines

Seguint les instruccions rebudes pel client, confeccionarem mensualment les nòmines - rebuts de salaris dels seus empleats.

Confecció d'Assegurances Socials

Elaboració dels models TC-1, TC-2 i TC-2 / 1 mensuals, d'acord amb les nòmines confeccionades.

Confecció de liquidacions i liquidacions

Realització del càlcul i confecció de liquidacions i liquidacions, en els casos de baixa del treballador.

Confecció de certificats renda

Segons les dades reflectides en les declaracions trimestrals, i d'acord amb les nòmines mensuals, confeccionarem el corresponent certificat d'ingressos de tots els treballadors, per la seva declaració de l'IRPF.

  
  • Mod. 110 (I.R.P.F.) Trimestral
  • Mod. 190 (I.R.P.F.) Relació anual